5 November 2019

Priskalkylator: Vad kostar en hemsida

En fråga som är väldigt vanlig i vår bransch, men ganska svår att svara på.

KUNSKAPNYTT

Vi har utvecklat en gratistjänst som beräknar hur mycket det skulle kosta att förverkliga er önskade plattform.

Så vad är det för gratistjänst vi har byggt?

Vadkostarenhemsida.se är ett frågeformulär som efter dina önskemål och tillval visar ett spann av vad det skulle kosta att anlita en digitalbyrå eller konsult för att utveckla den specifika tjänsten det åt er.

Vi har använt oss av två huvudkomponenter när vi har byggt den här tjänsten, där vi använder ett separat datahanteringssystem i bakgrunden och ett modernt ramverk för hantering av användargränssnittet.

Användargränssnitt

Vi har valt att använda ReactJS för att användargränssnittet ska kännas modernt och smidigt. React är ett komponentbaserat JavaScript-bibliotek som är utvecklat av Facebook.

Datahanteringssystem

Vi har byggt ett API till "Vad kostar en hemsida" med hjälp av Microsofts egna WebApi 2 som är ett kraftfullt och säkert ramverk för hantering utav data.

Är du i ett behov av en digital samarbetspartner? Kontakta Ludvig på Ludvig.flemmich@cortinate.se